Elvecruise på Ropotamo

Ropotamo naturreservat ligger på bredden av elven Ropotamo 50 kilometer Sør for Burgas. Området har veldig variert fauna. Dette er hjemmet til 21 arter pattedyr: Rådyr, villsvin, hjort,rev,sjakaler,oter,mår, etc. Mange arter flaggermus og over 260 arter av fugler: havørn, storker, flycatchers, pygme-skarv, hegre, ender mm. Her lever også mange amfibier og reptiler: grå og grønne … Continue reading Elvecruise på Ropotamo